Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng quý khách đến với kienden.com - Điều khoản và điều kiện bán hàng.
Các điều khoản và điều kiện cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ sản phẩm mà quý khách có thể mua từ trang web hoặc thông qua ứng dụng di động của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi quý khách đặt hàng bất kỳ sản phẩm bởi vì theo đặt hàng, quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản sau.
Nếu quý khách không chấp nhận các điều khoản và điều kiện, quý khách không nên đặt bất kỳ các sản phẩm từ chúng tôi.
Quý khách nên in và lưu một bản sao của các điều khoản và điều kiện để tham khảo trong tương lai.

1. Khách hàng tại Việt Nam
2. Thông tin cá nhân của quý khách
3. Giới hạn độ tuổi
4. Tình trạng của quý khách
5. Làm thế nào là hợp đồng được hình thành giữa Quý khách và chúng tôi?
6. Giao hàng
7. Giá cả và thông tin sản phẩm
8. Thanh toán
9. Giảm giá và Khuyến mãi
10. Chính sách đổi trả
11. Trách nhiệm của chúng tôi
12. Điều khoản chung
13. Dịch vụ chăm sóc khách hàng

 
 
Khách hàng tại Việt Nam
 
Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi được chỉ định cho người cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng từ những người cư trú tại bất kỳ quốc gia khác.

Thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách sẽ cần đăng ký để đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi. Quý khách cũng sẽ cần phải nhập một số chi tiết trong quá trình "thanh toán".

Quý khách sẽ được yêu cầu nhập thông tin như tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Quý khách chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật và chính xác.

Để đảm bảo rằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không được sử dụng mà không cần sự đồng ý của quý khách và để xác minh rằng quý khách trên 18 tuổi (xem "Giới hạn độ tuổi" của chúng tôi dưới đây), chúng tôi tiến hành kiểm tra danh tính, tín dụng, bao gồm cả xác nhận tên, tuổi, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác mà quý khách cung cấp cho chúng tôi trong thời gian đăng ký và thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng một số cơ sở dữ liệu của bên thứ ba để tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi kiểm tra theo thời gian.

Nếu có vấn đề phát sinh từ việc kiểm tra này, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với quý khách (sử dụng thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp) để thảo luận và yêu cầu xác minh tuổi, danh tính hoặc thông tin khác. Bằng chứng xác minh sẽ được gửi đến Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng thông qua email (ví dụ, hình ảnh ID như một giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu). Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng theo quyết định của chúng tôi bất cứ lúc nào nếu chúng ta xem xét việc kiểm tra của chúng tôi đã không được đáp ứng đầy đủ.

Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là quý khách biết chính xác những chi tiết cá nhân chúng tôi thu thập được và làm thế nào chúng tôi kiểm tra và sử dụng chúng. Đây là vấn đề rất quan trọng đối, vì vậy chúng tôi đã đặt ra đầy đủ chi tiết về Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng, mật khẩu và các thông tin khác có liên quan tới quyền truy cập của mình đến trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Hạn chế độ tuổi

Chúng tôi sẽ không bán sản phẩm cho khách hàng dưới 18 tuổi.
Chúng tôi là một doanh nghiệp có đạo đức và cam kết duy trì cả hai nghĩa vụ pháp lý và xã hội với tư cách một nhà bán lẻ sản phẩm. Để đạt được vị trí này, chúng tôi kiểm tra và kiểm soát trong suốt quá trình mua hàng và giao hàng của, ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách xác nhận ngày khi quý khách đặt hàng với chúng tôi, xác minh thông tin khách hàng thông qua kiểm tra nhận dạng cá nhân và chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho người có đầy đủ thông tin nhận dạng đã được cũng cấp theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, và trên 18 tuổi. Theo đó, khi cung cấp sản phẩm, nếu người nhận hàng được cho là dưới 25 tuổi, chúng tôi sẽ yêu cầu ảnh xác thực (chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu) để chứng minh rằng họ trên 18 tuổi.
Trách nhiệm của quý khách là đảm bảo những người nhận hàng trên 18 tuổi và có thể chứng minh điều này cho chúng tôi nếu được yêu cầu. Nếu không thể xác nhận được người nhận hàng trên 18 tuổi, chúng tôi không thể giao hàng được.

Trạng thái của quý khách

Bằng cách đặt đơn hàng, quý khách sẽ xác nhận với chúng tôi những thông tin sau:
a. quý khách đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mua hàng của chúng tôi cho cả khách hàng cá nhân để bán cho người tiêu thụ và/hoặc không sửa đổi và bán lại sản phẩm của chúng tôi để.
b. quý khách đủ 18 tuổi trở lên; và
c. quý khách đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Làm thế nào hợp đồng được hình thành giữa Quý khách và chúng tôi?

Hình thành hợp đồng
Các bước kỹ thuật cần thiết để tạo ra hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi cho việc phân phối các sản phẩm như sau:
• Quý khách phải chọn các sản phẩm quý khách muốn đặt hàng và ngày và khung thời gian giao hàng, và sau đó đi đến phần "thanh toán" của chúng tôi.
• Quý khách sẽ được hướng dẫn thông qua quá trình kiểm tra một loạt các chỉ dẫn. Nếu muốn sửa bất kỳ lỗi nào trong quá trình đã thực hiện, quý khách có thể sử dụng chức năng của chúng tôi để quay trở lại và bỏ chọn bất kỳ sản phẩm từ đơn đặt hàng hoặc sản phẩm trong giỏ hàng và bắt đầu một lần nữa.
• Quý khách đặt hàng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút "Đặt hàng" ở phần cuối  quá trình "thanh toán".
• Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một email để xác nhận đơn đặt hàng đang được xử lý.
• Tại thời điểm này, chúng tôi đã chấp nhận đơn đặt hàng và hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi được hình thành.
Hợp đồng sẽ được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị nội dung bản hợp đồng. Nếu quý khách cần bất kỳ thông tin về đơn hàng đã đặt với chúng tôi, quý khách có thể liên hệ với nhân viên Chăm sóc Khách Hàng/Bán hàng.

Sửa đổi thông tin đơn hàng sau khi đặt hàng

Một khi đã đặt hàng, quý khách không thể sửa được thông tin đơn hàng qua hệ thống. Quý khách cần phải liên hệ nhân viên bán hàng của chúng tôi để thông báo nội dung thay đổi.
Quý khách có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng bất cứ lúc nào trước ngày giao hàng bằng cách liên hệ nhân viên bán hàng của chúng tôi. Xem Chính sách đổi trả để biết thêm thông tin về việc hủy đơn hàng sau thời gian cắt này.

Dịch vụ giao hàng

Chúng tôi sẽ xác nhận ngày giao hàng và khung thời gian quý khách đã đặt. Trừ khi quý khách đã yêu cầu không được liên lạc bằng tin nhắn văn bản, chúng tôi có thể gửi thông báo này bằng tin nhắn văn bản đến các số điện thoại di động quý khách đã cập nhật khi thiết lập tài khoản của quý khách.

Chúng tôi sẽ cố gắng giao đơn đặt hàng của quý khách theo ngày giao hàng và khung thời gian đã đặt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không đảm bảo rằng chúng tôi giao hàng đúng giờ do những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu trường hợp như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với quý khách ngay khi chúng tôi có thể để sắp xếp lại ngày và khung thời gian giao hàng.

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng có người nhận hàng tại địa chỉ giao hàng trung suốt khung thời gian đặt. Chúng tôi có thể yêu cầu người nhận hàng ký tên xác nhận.

Chúng tôi có thể yêu cầu người nhận đơn đặt hàng cung cấp thông tin cá nhân để giúp chúng tôi xác nhận họ được quý khách ủy quyền nhận hàng. Điều này có thể bao gồm yêu cầu trình các giấy tờ pháp lý (ví dụ như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe) và/hoặc xác nhận đặt hàng điện tử vận ​​chuyển.

Vì lý do an ninh và an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ không giao hàng cần giám sát tại địa chỉ của quý khách. Chúng tôi thướng sẽ không đồng ý giao hàng cho người khác tại địa chỉ giao hàng khác với nơi đã được quý khách thông báo (ví dụ, một người hàng xóm). Nếu chúng tôi đồng ý làm như vậy trong trường hợp đặc biệt, điều này sẽ là nguy cơ mất hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại quý khách có thể phải chịu như vậy, ví dụ, trộm cắp, giả mạo, ô nhiễm sản phẩm và kết quả của bất kỳ sự thay đổi về nhiệt độ đối với các mặt hàng mà cần phải được giữ lạnh hoặc đông lạnh.

Nếu đơn hàng của quý khách được trả về bởi vì chúng tôi không thể giao hàng cho địa chỉ của quý khách trong vòng khung thời gian đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách và trao đổi về ngày giao hàng và khung thời gian đã được điều chỉnh, chúng tôi sẽ phân phối lại đơn hàng để quý khách không phải trả thêm phí.

Nếu đơn hàng của quý khách được trả lại vì vấn đề bất kỳ trong vòng kiểm soát của quý khách (ví dụ, nếu không có ai tại địa chỉ giao hàng của quý khách trong khung thời gian đặt hàng, hoặc nếu người đó không thể đáp ứng bằng chứng chứng minh độ tuổi), chúng tôi có quyền thu thêm phí giao hàng.

Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ giao hàng không chính xác và đặt hàng của quý khách được ký bởi người khác, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại quý khách có thể phải chịu như vậy, ví dụ, trộm cắp, giả mạo, ô nhiễm và kết quả của bất kỳ sự thay đổi nhiệt độ trong sự tôn trọng các mặt hàng mà cần phải được giữ lạnh hoặc đông lạnh.
Việc giao hàng được giới hạn cho 1 lần giao hàng mỗi ngày cho mỗi tài khoản.

Sản phẩm của chúng tôi có sẵn, phổ biến và đáp ứng các điều kiện thị trường. Chúng tôi có thể giới hạn số lượng sản phẩm (đặc biệt là những lời đề nghị đặc biệt) giao hàng cho bất kỳ một khách hàng nếu theo ý kiến ​​của chúng tôi số lượng đặt hàng có thể gây thiếu hụt hàng hóa cho các khách hàng khác. Nếu chúng tôi làm như vậy, hoặc nếu sản phẩm quý khách đặt hàng không có sẵn, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm thay thế hợp lý. Chúng tôi sẽ xác định từng hạng mục thay thế cho quý khách khi giao hàng và cung cấp cho quý khách cơ hội để chấp nhận hoặc từ chối tại thời điểm đó. Nếu quý khách từ chối sản phẩm thay thế, chúng tôi sẽ không tính phí và hoàn trả lại phí đặt hàng cho quý khách. Nếu quý khách chấp nhận, sản phẩm thay thế này có thể ảnh hưởng đến giá trị đơn hàng quý khách phải thanh toán.

Quý khách nên kiểm tra đơn đặt hàng đầy đủ và kịp thời khi nhận hàng. Nếu hàng được giao không đầy đủ hoặc những sản phẩm không được đặt, quý khách phải thông báo cho nhân viên Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi kịp thời. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bất kỳ sản phẩm mà quý khách đã không nhận được hoặc quý khách đã không chấp nhận thay thế.

Giá cả và thông tin sản phẩm

Tất cả giá sản phẩm của chúng tôi đều không bao gồm VAT.
Giá của sản phẩm và chi phí giao hàng của chúng tôi sẽ thường được trích dẫn như trên trang web hoặc ứng dụng di như tại thời điểm quý khách sử dụng. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ được nêu như dưới đây:

Nếu đơn hàng được giao phải chịu phí giao hàng, nó sẽ được hiển thị cho quý khách như là một khoản phí riêng trên trang đặt hàng của chúng tôi trước khi quý khách xác đơn hàng. Phí giao hàng của chúng tôi là phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm giá trị của đơn đặt hàng, ngày, thời gian và địa chỉ giao hàng, và có thể thay đổi từ tuần này sang tuần khác.

Mặc dù chúng tôi cố gắng lưu trữ số lượng lớn các sản phẩm, một số các sản phẩm được liệt kê có thể được định giá không chính xác. Nếu giá chính xác của sản phẩm thấp hơn giá đã nêu, chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn. Nếu giá chính xác của sản phẩm cao hơn giá đề ra, chúng tôi sẽ thông báo khi gia hàng và quý khách có thể quyết định tiếp tuc mua hàng hàng không. Nếu quý khách từ chối các sản phẩm, chúng tôi sẽ không tính phí và hoàn trả lại phí đặt hàng. Nếu quý khách chấp nhận, chúng tôi sẽ tính giá chính xác.

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm trên trang web của chúng tôi đã được công bố và chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên, đôi khi thông tin có thể không đúng, không đầy đủ hoặc đã quá hạn do lỗi khách quan hoặc các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trường hợp thông tin không chính xác do lỗi hoặc các trường hợp ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi có quyền không chấp nhận đơn đặt hàng các sản phẩm bị ảnh hưởng, hoặc nếu đơn hàng của quý khách đã được chấp nhận, chúng tôi sẽ không cung cấp các sản phẩm bị ảnh hưởng đến quý khách. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách và sẽ không tính phí cho quý khách cho sản phẩm.

Màu sắc và hình ảnh của sản phẩm trên máy tính, tablet hoặc màn hình thiết bị di động có thể thay đổi chút ít và có thể không phản ánh chính xác các sản phẩm thực tế. Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian, nếu các đặc điểm kỹ thuật đã thay đổi trong thời gian đó, các thông tin hiển thị trên trang web của chúng tôi khi quý khách đặt hàng có thể không phản ánh sản phẩm quý khách nhận được.

Thanh toán

Tất cả các khoản phí được thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng. Chúng tôi không chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.

Giảm giá và Khuyến mãi

Chúng tôi có thể cung cấp chương trình giảm giá và ưu đãi theo quyết định của chúng tôi, ví dụ "Mua một tặng một". Tất cả các chương trình giảm giá và khuyến mãi các sản phẩm có liên quan có sẵn trong kho khi chúng tôi nhận được đơn hàng của quý khách để giao hàng. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ chương trình giảm giá hoặc cung cấp bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn đặt hàng đã được chấp nhận).

Chúng tôi sẽ luôn luôn quy định ngày hết hạn với giá ưu đãi hoặc khuyến mãi, có thể được liên kết đến ngày thụ lý hoặc phân phối đơn hàng. Trong trường hợp như vậy, để đủ điều kiện đặt hàng, quý khách phải đặt hàng trước ngày hết hạn.

Chính sách đổi trả

Các sản phẩm bị lỗi quý khách gửi cho chúng tôi

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để cung cấp sản phẩm phù hợp với hợp đồng và mỗi sản phẩm được bán ra theo mô tả sản phẩm có thể được tìm thấy trên các trang có liên quan.

Nếu quý khách cho rằng bất kỳ sản phẩm đã nhận được không khớp mô tả của nó, chất lượng không đạt yêu cầu, không đáp ứng được bất kỳ sự bảo đảm chúng tôi đã cam kết, hoặc nếu sản phẩm bị lỗi, trong trường hợp đầu tiên, xin vui lòng liên hệ với nhân viên Chăm sóc Khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ quý khách. Chúng tôi có quyền yêu cầu quý khách gửi bằng chứng hợp lý của bất kỳ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như vậy.

Chúng tôi sẽ hoàn trả cho quý khách chi phí của bất kỳ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nêu trên. Quý khách phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề này trước khi hết thời hạn sử dụng đóng dấu trên sản phẩm.

Chúng tôi thường hoàn trả lại chi phí bằng phương thức thanh toán quý khách sử dụng khi đặt hàng.

Trách nhiệm của chúng tôi

Nếu không thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với quý khách trong phạm vi giá của các sản phẩm và thiệt hại khác mà quý khách phải chịu vì để việc này xảy ra.
Chúng tôi chịu trách nhiệm với các điều khoản và điện kiện được liệt kê dưới đây:

a. tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi;
b. gian lận hay khai gian lận;
c. trách nhiệm pháp lý mà có thể không bị giới hạn hoặc loại trừ của pháp luật;
d. sản phẩm bị lỗi; hoặc là
e. bất kỳ vấn đề nào khác mà nó sẽ là bất hợp pháp để chúng tôi loại trừ hoặc cố loại trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Điều khoản chung

Cả chúng tôi và quý khách đều sẽ không chịu trách nhiệm nếu chúng ta không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng do các sự cố thực sự ngoài tầm kiểm soát hợp lý của quý khách hay của chúng tôi (nếu có).

Không trao quyền cho người không có tên trong hợp đồng.
Chúng tôi sửa đổi các điều khoản và điều kiện của theo thời gian. Quý khách sẽ phải chịu các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đó khi hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi được ký kết (như đã nêu ở trên).
Những điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ khách hàng

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với nhân viên Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại (84) 08 6262 1438 từ 8:00-18:00 mỗi ngày trong tuần.
Ngoài ra, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ: info@kienden.com
 
Thông Tin Về Chúng Tôi
Chúng tôi điều hành website http://www. kienden.com. Tên pháp lý đầy đủ của công ty là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Kiến Đen và là một công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn được thành lập tại Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây